HMJ Tarbiyah

Share

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) TARBIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA  (STAINU) TEMANGGUNG

PERIODE 2016/2017

Pelindung

:

Drs. H. Muh. Baehaqi, MM

Ketua STAINU

Penasehat

:

Ana Sofiyatul Azizah, S.S, M.Pd

Plt. Puket III

 

 

 

 

Pembimbing

:

Luluk Ifadah, S.Pd, M.Pd

Ketua Jurusan PAI

 

 

Heni Ambarwati

Ketua HMJ T 2015/2016

 

 

 

 

Ketua

:

 1. Luxy Alima Husniazatus  Z

Semester  V

 

:

 1. Ahmad Yasin

Semester  III

Sekretaris

:

 1. Ady  Prasetyo

Semester  V

 

:

 1. Musafak

Semester  III

Bendahara

:

 1. Fety Hanifah

Semester  III

 

:

 1. Yeni Ervina

Semester  III

Devisi Pengembangan

Wacana dan Kemahasiswaan

:

:

:

 1. Muhammad Iskak
 2. Muhamad Fuad Muaffi
 3. Khoirul Saadah
 4. Sri  Astuti
 5. Devianti Wulandari
 6. Alya Khafiyah
 7. Muhammad Istajib Miftahul Rohman.

Semester   V

Semester  VII

Semester  V

Semester   V

Semester  VII

Semester  V

Semester  I

Devisi Gender

:

 1. Ninik Setyani
 2. Nadia Rasyidah
 3. Itma Yusticia Nugroho
 4. Nurjanah
 5. Muhammad Efendi
 6. Dian Tri Wahyu Utomo
 7. Aldi Maulana

Semester  V

Semester  V

Semester  III

Semester  I

Semester  III

Semester  I

Semester  III

Devisi Keagamaan

:

 1. Muhammad Baedhowi
 2. Susiyati
 3. Ahmad Rosid
 4. Siti Zakiyatun Ni’mah
 5. Siti Chalimatus Sakdiyyah
 6. Usman Mafrukhin

Semester  V

Semester  I

Semester  I

Semester  I

Semester  I

Semester  III

Devisi Jaringan dan Komunikasi

:

 1. Muhamad Malik Abdul Azis
 2. Sugiharti
 3. Muflikhatul Amiroh
 4. Nurcholis
 5. Fadillah Ulfa
 6. Fatchatul Muniroh

Semester  V

Semester  III

Semester  III

Semester  I

Semester  I

Semester  III

Devisi Studi Lingkungan Hidup

:

 1. Wahyu Ratnasari
 2. Muhammad Ulfi Fadli
 3. Adi Astanto
 4. Fiqni Manzilatul Khasanah
 5. Muhammad Fuad Aditya Risna Yusuf
 6. Rofi’i

Semester  III

Semester  III

Semester  III

Semester  III

Semester  V

Semester  III